Se hieman ekologisempi hääkuvaaja – vuonna 2011

Kategoria(t): Elämä Avainsanat: , , , , , ,
2011-05-kompensointitodistus-vuodelle-2010

Yritystoiminnalleni suuntaa antavista arvoista suurimpana on vastuullisuus. Sain juuri postissa yritykselleni vuoden 2011 CO2-päästöjen kompensointitodistuksen NordicOffset Oy:n kautta, joten ohessa selvitystä yritystoimintani ympäristövastuullisuudesta ja miksi voin sanoa olevani hieman ekologisempi hääkuvaaja.

Todistus Neutral Business 2011
Niko Paulanne Photography vuoden 2011 CO2-päästöjen kompensointitodistus

Vuoden 2011 ympäristövaikutusten selvitys

Kaikessa ympäristöä säästävässä toiminnassa ensisijainen tavoitteeni on vähentää päästöjen aiheuttajia. On paljon parempi, jos ympäristöön ei ensinnäkään tule päästöjä kuin että niitä yritetään korjata jälkikäteen. Näin olenkin esimerkiksi sähköenergia-hankinnoissa tukeutunut vesivoimaan, joka on yksi puhtaimmista sähköenergian tuotantomuodoista. Alla ote oikein mainiosta pienyritykselle sopivasta työkalusta eli WWF:n tekemästä ilmastolaskurista. Ilmastolaskuriin on helppo kerätä yrityksen toiminnasta aiheutuneet CO2-päästöt ja samalla tulee tarkasteltua, että millainen on oman yrityksen ympäristöä rasittava kulutus ylipäätään.

Niko Paulanne Photography vuosi 2011

CO2-päästöt yhteensä [tonnia]
Sähkönkulutus 0
Lämmönkulutus 0,61
Tieliikenne 0,72
Raideliikenne 0,02
Julkinen paikallisliikenne 0,05
Lentoliikenne 0
Vesiliikenne 0
Kodin ja työpaikan välinen liikenne 0
Tiekuljetukset 0
Raidekuljetukset 0
Lentokuljetukset 0,07
Vesikuljetukset 0
Kirjekuljetukset 0
Paperinkulutus 0,01
Toimistolaitteet 0,89
Kalusteet 0,35
Jäte 0,01
Kompensointi -2,73
Yhteensä 0
Minkälaisia huomioita tästä ilmastolaskurin tuottamasta yritykseni vuoden 2011 CO2-päästöraportista voisi tehdä? Kuten jo ennen taulukkoa mainitsin, niin ensimmäisenä huomio varmaankin kiinnittyy sähkön- ja lämmöntuotantoon. Suomen ilmastossa lämmöntuotantoon menee todella paljon energiaa. CO2-mielessä yritykseni tuottaa lämpönsä vesivoimalla tuotetulla sähköllä, joka lasketaan CO2-neutraaliksi. Näin lämpötuotantoon yhden miehen yrityksessäni menee vain hieman huippupakkasten aikana öljyä, joka siis on tuo 0,61t/ vuosi.
Tieliikenne on yleensä toinen suuri ympäristöön vaikuttava tekijä ja näin on oman yritykseni kohdallani. Vähentääkseni liikenteen aiheuttamia päästöjä sovin lähes aina palaverini kaupunkien keskustoihin ja näin voin käydä palavereissa julkisilla liikennevälineillä. Yritän mahdollisuuksien mukaan välttää yksityisauton käyttöä työmatkoilla, mutta hääkuvauksiin ja potrettikuvauksiin on kamera- ja valaistuskaluston kuljettaminen hyvin hankalaa ilman autoa. Kuljetusautonani on vuositasolla 5,5l/ 100km diesel-polttoainetta kuluttava auto.
Olen edelleen iloinen siitä, että yritykseni CO2-päästöt olivat viime vuonna ja tulevat olemaan tänä vuonna maltillisella tasolla. Kun viime vuonna hieman järkeistin hankintojani, mietin matkustamistani sekä tietysti käyttin CO2-kompensointia lisänä niin voin sanoa, että olen varmastikin se hieman ekologisempi hääkuvaaja.The number one value for my business is accountability. I just got year 2011 CO2-emission compensation certification from NordicOffset Oy.  So here it is – an environmental impact report of my company and why I can say that I’m a bit more ecological wedding photographer.

Todistus Neutral Business 2011
Niko Paulanne Photography year 2011 CO2-emission compensation certificate

Year 2011 environmental impact report

In all my actions towards saving the environment I try first to reduce the emissions by affecting the source. It is better that there is no emissions to nature in first place than try to fix or compensate afterwards. This is why I use hydroelectricity, which is one of the cleanest forms to produce electricity. From here below I have put up a report from a very small business friendly tool, a climate calculator made by WWF. To this climate calculator it is really easy to gather all the CO2-data from the company and same time it is easy to see what kind of impact one’s company has to the environment.

Niko Paulanne Photography year 2011

CO2-emissions together [tons]
Electricity consumption 0
Heating consumption 0,61
Road traffic 0,72
Rail traffic 0,02
Local public transportation 0,05
Air traffic 0
Water traffic 0
Traffic between home and workplace 0
Road transport 0
Rail transport 0
Air transport 0,07
Water transport 0
Transport of letters 0
Paper consumption 0,01
Office appliances 0,89
Furniture 0,35
Waste 0,01
Compensation -2,73
Total 0
What one should notice about the year 2011 CO2-emission report of my company made  by the climate calculator? As I already mentioned before showed the table the first you will notice about the electricity and heating consumption. In Finland the climate is such that heating consumption is huge part of all energy consumption. As thinking of CO2 my company consumes hydroelectric which is assumed as CO2 neutral energy source. This means that in my one man company the heating consumption CO2-emission consist only a little bit of oil consumed during coldest winter time which is that 0,61t/ year.
Road traffic is usually one of the most environmental impacting elements and so it is also in my company. I try to reduce road traffic impact by arranging the meetings with my clients to the city centers. By arranging this way I go to the meetings with public transportation. I also try to minimize usage of car on the business trips, but to the weddings and portrait sessions it is usually really hard to bring photography and lighting gear without car.  The car used to transport gear is a diesel van with annual consumption of diesel 5,5 litres/ 100km.
I’m really happy that the CO2-emissions of my company last year and this on going year is on the low-level. As I thought more carefully last year my acquisitions, checked more carefully my travels and,  of course, used CO2-compensation I surely can say I’m that a bit more ecological wedding photographer.