5 vinkkiä yhdistyksen varainhankintaan

Kategoria(t): Yhdistykset Avainsanat: , , , , , ,

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran Yhdistyskonsultointi.fi -blogissa.

Original uploader was Jimmyjazz at en.wikipedia

Moni yhdistys hankkii varoja toimintaansa vain jäsenmaksujen kautta. Jäsenmaksut on yhdistyksen kannalta helppo ja oiva tapa, mutta mitä jos toiminta tarvitsisi lisää varoja ja rahoitusta? Ohessa 5 vinkkiä yhdistyksen varainhankintaan.

1 Avustukset

Avustuksia myöntävät esimerkiksi kaupungit ja kunnat sekä erilaiset säätiöt. Jotta voitte hakea avustusta, niin teidän tulee selvittää millaiseen toimintaan avustusta ja rahoitusta on mahdollista saada ja mistä sitä voi hakea. Hyvä paikka lähteä tutkimaan erilaisia säätiöitä on Säätiöt ja rahastot ry:n sivusto.

Yhdistyksen toimintaan myönnetään monenlaista tukea ja tuki voi olla joko kertaluonteinen esimerksi yhdistyksen projektille. Avustus voi olla myös jatkuva esimerkiksi kaupungin myöntämä tuki tilojen vuokranmaksuun. Avustuksiin liittyy usein raportointivelvollisuus siitä, että avustus on käytetty tarkoituksenmukaisesti.

2 Myyjäiset

Erittäin käytetty tapa hankkia varoja yhdistykselle on perinteiset myyjäiset. Myyjäisiä järjestetään joko yksin tai sitten mennään mukaan isompaan tapahtumaan omalla myyntipöydällä. Jotta myyjäisten järjestäminen onnistuisi, niin myyjäiset kannattaa suunnitella huolellisesti ja varata suunnitteluun hieman aikaa. Näin vältytte ongelmilta mainostamisessa ja tiedottamisessa.

3 Arpajaiset

Arpajaiset on aina kiva tapa kerätä varoja yhdistykselle. Ehdoton arpajaisten onnistumisen edellytys on se, että saadaan hyviä, kiinnostavia ja laadukkaita arpajaisvoittoja. Jos arpajaisvoitot on laadukkaita, itse arpojen myynti sujuu kuin itsestään.

Arpajaisvoittoja voi käydä kysymässä yrityksiltä, jotka haluaisi tukijoikseen. Yritysten on usein helpompi antaa rahan sijasta omia tuotteitaan avustukseksi.

4 Sponsorit

Sponsorit hakevat yleensä näkyvyyttä omalle toiminnalleen. Saadaksenne sponsoreita tukemaan toimintaanne, niin voitte tarjota heille näkyvyyttä verkkosivuillanne ja jäsenkirjeissänne, jolloin sponsorinne voi esimerkiksi kustantaa mediakustannuksianne. Lisäksi voitte tarjota sponsorillenne paikkaa yhdistyksenne tapahtumassa.

Sponsorien hankkimiseen ja hyvän yhteistyön varmistamiseen merkityksillisintä on henkilökohtaiset suhteet. Hyvän ja pitkän yhteistyön salaisuus on sponsorien huomioiminen. Esimerkiksi merkkipäivien huomioiminen, säännölliset yhteiset tapaamiset vaikkapa omilla sponsoripäivillä syventävät yhteistyötä. Jos alatte järjestää tapahtumaa, niin kannattaa kysyä myös sponsoreiltanne, että haluaisivatko he näkyvyyttää tapahtumassanne.

5 Kurssit

Yhdistyksessänne ja yhdistyksenne jäsenillä on todennäköisesti hyvin paljon tietämystä yhdistyksenne toiminnasta tai toimintaanne lähellä olevista asioista. Yhdistyksenne voi järjestää kurssin sopivasta teemasta ja kerätä kurssilaisilta osallistumismaksun.

Kurssien järjestäminen vaatii yleensä paljon suunnittelua. Kurssin suunnitteluun kannattaa siis varata reilusti aikaa, jotta myös saatte mainostettua sekä tiedotettua kurssistanne ajoissa.

BONUS: Kannatustuotteet

Yhdistyksen varainkeruuta voi helpottaa myös ottamalla yhdistyksellenne myyntiin kannatustuotteita. Tuotteet kannattaa valita niin, että niitä helppo kuljettaa ja käsitellä. Näin kannatustuotteita on mukava kuljettaa mukaan myytäväksi erilaisiin omiin tapahtumiin. Tuotteiden suunnittelussa kannattaa pyrkiä myös ajattomuuteen, jotta tuotteiden varasto ei vanhenisi kovin nopeasti vain vuodenajan muotivärin takia.

Onko sinulla lisää vinkkejä yhdistyksen varojen hankkimiseen?